วันพุธที่ 29 มิถุนายน สุภาษิต 29:11 “โกรธ”

คนโง่ย่อมให้ความโกรธของเขาพลุ่งออกมาเต็มที่
แต่ปราชญ์ย่อมยับยั้งโทสะไว้เงียบๆ

Q1 ทำไมเวลาที่ “โกรธ” เราไม่ควรที่จะพูดมาก หรือแสดงอาการโต้ตอบอย่างทันทีทันควัน?
Q2 คุณเคยทำให้ใครต้องได้รับ “บาดเจ็บ” เพราะความโกรธที่ขาดการยับยั้งชั่งใจของคุณบ้างหรือเปล่า? อธิษฐานขอพระเจ้าทรงปลดปล่อยคุณจากความโกรธแบบนั้น และหาโอกาสที่จะไปขอโทษคนที่คุณทำให้บาดเจ็บ

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี   โยบ 14-16   กิจการ 9:22-43

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *