วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน สดุดี 62:5-6 “สงบคอยท่าพระเจ้า”

จิตใจของข้าพเจ้าสงบคอยท่าพระเจ้าแต่องค์เดียว
เพราะความหวังของข้าพเจ้ามาจากพระองค์
พระองค์เท่านั้นทรงเป็นศิลาและเป็นความรอดของข้าพเจ้า
เป็นป้อมปราการของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะไม่หวั่นไหว

Q1 อะไรคือ สิ่งที่ทำให้ผู้เขียนสดุดีบทนี้ไม่หวั่นไหว หรือวิตกหวาดกลัว แม้ต้องเผชิญหน้ากับปัญหาต่างๆ ที่ถาโถมเข้ามาในชีวิต?
Q2 คำว่า “สงบคอยท่าพระเจ้า” จะช่วยเหลือคุณในการดำเนินชีวิตวันนี้ที่เต็มไปด้วยการแข่งขัน และความกดดันได้อย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี   โยบ 17-19  กิจการ 10:1-23

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *