วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม โรม 8:15 “พระบิดา”

เหตุว่าท่านไม่ได้รับน้ำใจทาสซึ่งทำให้ตกในความกลัวอีก
แต่ท่านได้รับพระวิญญาณผู้ทรงให้เป็นบุตรของพระเจ้า
ให้เราทั้งหลายร้องเรียกพระเจ้าว่า “อับบา” คือพระบิดา

Q1 การได้เรียกพระเจ้าว่า “อับบา” (พระบิดา) มีผลกับเราที่เป็นบุตรของพระเจ้าอย่างไร?
Q2 วันนี้เป็น “วันพ่อ” ใช้เวลานี้อธิษฐานเผื่อ “คุณพ่อ” ของคุณ และถ้าคุณเป็น “คุณพ่อ” อธิษฐานเผื่อตัวคุณเองที่จะเป็นเหมือนกับพระบิดาในสวรรค์

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี ดาเนียล 1-2   1 ยอห์น 4

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *