เฝ้าเดี่ยว วันอาทิตย์ 3 ต.ค. เฉลยธรรมบัญญัติ 1:34-46

การไม่เชื่อฟังพระเจ้ามักจะนำมาซึ่งความหายนะเสมอ ดังนั้นจงระมัดระวังในการดำเนินชีวิต และถามตัวเองเสมอๆ ว่า “นี่เป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงพอพระทัยหรือไม่?” ก่อนที่จะตัดสินในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *