เฝ้าเดี่ยว วันอังคาร 5 ต.ค. เฉลยธรรมบัญญัติ 2:24-37

การเข้าสู่แผ่นดินแห่งพันธสัญญา ไม่ได้มาง่ายๆ อิสราเอลต้องต่อสู้กับคนหลายเชื้อชาติ ทำให้ดูเหมือนว่า พระเจ้าโหดร้าย แต่ในกรณีของกษัตริย์สิโหน คุณคิดว่า พระเจ้าให้โอกาสกับพระองค์หรือไม่อย่างไร? (ข้อ 26-29) และคุณรู้หรือไม่ว่า พระเจ้าก็ทรงให้โอกาสคุณด้วยเช่นกัน ดังนั้นอย่าปล่อยให้มันหลุดลอยไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *