เฝ้าเดี่ยว วันพฤหัสบดี 7 ต.ค. เฉลยธรรมบัญญัติ 3:12-29

เผ่ารูเบน กาด และครึ่งเผ่ามนัสเสห์ได้แผ่นดินฝั่งตะวันออกแม่น้ำจอร์แดน แต่ยังข้ามแม่น้ำไปช่วยเผ่าที่เหลือสู้รบเพื่อครอบครองดินแดน (ข้อ 18-20) และโมเสสที่รู้ตัวว่า จะไม่มีสิทธิที่จะเข้าไปแผ่นดินคานาอัน แต่ยังเป็นผู้นำของอิสราเอล  ทั้งสองเหตุการณ์นี้เป็นตัวอย่างกับคุณในเรื่องใด?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *