เฝ้าเดี่ยว วันเสาร์ 9 ต.ค. เฉลยธรรมบัญญัติ 4:15-31

“รูปเคารพเป็นผลงานที่ทำจากมือคน ซึ่งไม่ดู ไม่ฟัง ไม่รับประทาน ไม่ดมกลิ่น” (ข้อ 28) ซึ่งแตกต่างจากพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่ ทรงมองเห็น ทรงได้ยิน และทรงเข้าใจถึงความในใจของเรา ความจริงในเรื่องนี้ ช่วยให้คุณมีความเชื่อในพระเจ้าอย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *