เฝ้าเดี่ยว วันอาทิตย์ 10 ต.ค. เฉลยธรรมบัญญัติ 4:32-40

โมเสสช่วยย้อนระลึกให้อิสราเอลตระหนักว่า ไม่มีชนชาติใดในโลกใบนี้ที่ได้มีประสบการณ์อันยิ่งใหญ่กับพระเจ้า นอกจาก “อิสราเอล” เพียงชาติเดียว ลองสำรวจดูว่า พระเจ้าได้ทรงกระทำการใหญ่/อัศจรรย์ที่ไม่เหมือนใครในชีวิตของเราอย่างไรบ้าง?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *