เฝ้าเดี่ยว วันพฤหัสบดี 14 ต.ค. เฉลยธรรมบัญญัติ 7:1-26

อิสราเอลถูกห้ามไม่ให้แต่งงานกับคนต่างชาติ (คนที่ไหว้รูปเคารพ) เพื่อว่า พวกเขาจะไม่ถูกล่อลวงและห่างไกลจากพระเจ้า และนำไปสู่การไหว้รูปเคารพ จนเลิกเชื่อพระเจ้า ถ้าคุณยังไม่ได้แต่งงาน อธิษฐานมอบเรื่องนี้ไว้กับพระเจ้า ขอพระเจ้าทรงจัดเตรียมคนที่มีความเชื่อเดียวกันสำหรับเป็นคู่ชีวิตของคุณ แต่ถ้าคุณกำลังคบอยู่กับคนที่ไม่เชื่อพระเจ้า อธิษฐานขอพระเจ้าที่คุณยังจะยืนหยัดอยู่ในความเชื่อ และรอคอยเวลาที่พระเจ้าทรงจัดไว้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *