เฝ้าเดี่ยว วันอังคาร 19 ต.ค. เฉลยธรรมบัญญัติ 11:18-32

โมเสสไม่เพียงแต่นำคำอวยพร (ข้อ 22-25) และคำแช่งสาป (ข้อ 28) มาวางตรงหน้าอิสราเอลเพื่อให้พวกเขาเลือก แต่โมเสสก็กำลังถามคุณเช่นกันว่า ถ้าในวันนี้ชีวิตของคุณอยู่ในการเลือกระหว่างคำอวยพร–ภูเขาเกริซิม และคำสาปแช่ง–ภูเขาเอบาล คุณจะเลือกอะไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *