เฝ้าเดี่ยว วันพฤหัสบดี 21 ต.ค. เฉลยธรรมบัญญัติ 12:15-28

เหตุผลที่พระคัมภีร์ห้ามรับประทานเลือดนั้นมีหลายประการด้วยกัน คือ 1. เลือดเป็นส่วนประกอบในพิธีกรรมของคนต่างชาติ 2. เลือดเป็นตัวแทนของชีวิตที่มาจากพระเจ้า 3. เลือดเป็นสัญลักษณ์ของการถวายบูชาไถ่บาป 4. ป้องกันการติดเชื้อผ่านทางเลือด นั่นหมายความว่า วันนี้เราก็ไม่สามารถทานเลือดได้ใช่ไหม? คุณคิดอย่างไร? (ดู 1 โครินธ์ 8:1-13 ประกอบ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *