เฝ้าเดี่ยว วันศุกร์ 22 ต.ค. เฉลยธรรมบัญญัติ 12:29-13:18

โมเสสตักเตือนประชาชนไม่ให้กราบไหว้รูปเคารพเหมือนคนคานาอัน (ข้อ 29-32) และแนะนำวิธีการจัดการกับผู้เผยพระวจนะปลอมและคำสอนผิด คุณจะนำคำสอนคำแนะนำเหล่านี้มาป้องกัน หรือจัดการคำสอนผิดในการดำเนินชีวิตในปัจจุบันนี้อย่างไร? (คำสอนผิด – พยานพระยะโฮวาห์ มอร์มอน มูน ครอบครัวแห่งความรัก ฮวงจุ้ย หมอดู ไพ่ทาโร่ การสัก ฯลฯ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *