เฝ้าเดี่ยว วันอาทิตย์ 24 ต.ค. เฉลยธรรมบัญญัติ 14:22-5:23

การถวายทศางค์ (ถวาย 1 ส่วนจาก 10 ส่วน) และการปลดหนี้ในปีปลดปล่อย (ทุก 7 ปี) นอกจากจะเป็นการกระทำพระบัญญัติของพระเจ้าแล้ว ยังเป็นการช่วยเหลือสำแดงความรักต่อผู้อื่นด้วย – คนเลวี คนต่างด้าว ลูกกำพร้า และแม่หม้าย (14:28-29) ญาติพี่น้องที่ยากจน (15:7-8) อธิษฐานขอพระเจ้าที่เราจะมีใจ และความสัตย์ซื่อในการกวาย รวมทั้งมีสันติสุขในการถวาย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *