เฝ้าเดี่ยว วันจันทร์ 25 ต.ค. เฉลยธรรมบัญญัติ 16:1-17

สามเทศกาลหลักที่ประชาชนอิสราเอลควรรักษาไว้คือ เทศกาลปัสกา เทศกาลสัปดาห์ และเทศกาลอยู่เพิง ทั้งสามเทศกาลนี้บรรดาผู้ชายต้องเข้าเฝ้าพระเจ้า ณ สถานที่ซึ่งพระองค์ทรงเลือกไว้ ซึ่งต่อมาคือกรุงเยรูซาเล็ม (ข้อ 16) และ “ให้ทุกคนถวายตามความสามารถของเขา ตามส่วนพระพรที่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทั้งหลายประทานแก่ท่าน” (ข้อ 17) อะไรคือพระพรในชีวิตที่พระเจ้าประทาน/มอบให้กับคุณ  และคุณได้ใช้พระพรที่พระเจ้าให้มาอย่างไรบ้าง?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *