วันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม สดุดี 106:1 “ขอบคุณพระเจ้า”

จงสรรเสริญพระเจ้าเถิด
จงโมทนาขอบพระคุณพระเจ้าเพราะพระองค์ประเสริฐ
เพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิตย์

Q1 ผู้เขียนสดุดีบทนี้ได้ให้เหตุผลอย่างน้อย 2 ประการที่เราควรจะ “ขอบพระคุณพระเจ้า”
Q2 คิดถึงเรื่องที่คุณอยากจะ “ขอบคุณพระเจ้า” สัก 2 เรื่อง และใช้เวลานี้อธิษฐานขอบคุณพระองค์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *