รายการวันอาทิตย์ที่ 4 มิ.ย. 2017

นมัสการรวม อธิษฐานรวม 9.30-9.50 น. นมัสการรวม 10.00-12.00 น. ที่ห้องประชุมชั้น 1
ประชุมครูรวีฯ เวลา 13:00-14:30 น. ที่ห้อง 31

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *