รายการวันอาทิตย์ที่ 10 ก.ย. 2017

นมัสการรวม เวลา 10.00-12.00 น. ที่ห้องประชุมชั้น 1 (งดชั้นเรียนรวีฯ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *