รายการวันอาทิตย์ที่ 8 ต.ค. 2017

ภาคภาษาไทย รวีวารศึกษา เวลา 9.30 น. ที่ห้องรวีฯ นมัสการ เวลา 10.30 น. ที่ห้องนมัสการชั้น 4
ภาคภาษาจีน รวีวารศึกษา เวลา 9.30 น. ที่ห้องรวีฯ นมัสการ เวลา 10.30 น. ที่ห้องประชุมชั้น 1
ประชุมกรรมการดำเนินงานภาคภาษาไทย – จีน (ชุดใหม่) เวลา 13.00 น. ที่ห้องเอนกประสงค์ 50

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *