รายการวันอาทิตย์ที่ 3 ธ.ค. 2017

นมัสการรวม อธิษฐานรวม 9.30-9.50 น. นมัสการรวม 10.00-12.00 น. ที่ห้องประชุมชั้น 1
ประชุมสมาชิก ที่ห้องประชุมชั้น 1 (เพื่อรับรองงบประมาณปี 2018) ขอเชิญสมาชิกทุกท่านเข้ามาร่วมประชุม หลังจากเลิกนมัสการ
ประชุมครูรวีฯ เวลา 13.00 น. ที่ห้อง 31
ประชุมอนุกรรมการสรรหามัคนายก เวลา 13.15 น. ที่ห้อง 33

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *