รายการวันอาทิตย์ที่ 31 ธ.ค. 2017

นมัสการรวมสิ้นปี เริ่มเวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมชั้น 1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *