รายการสัปดาห์หน้า – นมัสการออนไลน์

วันเสาร์ที่ 19 ก.พ. 2022 ศึกษาพระคัมภีร์ออนไลน์ พระธรรม 1 เปโตร เวลา 18.00-18.30 น. ที่ YouTube : GBCBKK Official
วันอาทิตย์ที่ 20 ก.พ. 2022 ภาคภาษาไทยนมัสการ เวลา 9:00-10:15 น. และ ภาคภาษาจีนนมัสการ เวลา 11:00-12:15 น. ที่ช่องทาง YouTube: GBCBKK Official (งดการมานมัสการที่คริสตจักร)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *