รายการวันอาทิตย์ที่ 6 มี.ค. 2022 – นมัสการออนไลน์

อธิษฐานรวม 9:30-9:50 น. และ นมัสการรวม เวลา 10:00-11:15 น. ที่ช่องทาง YouTube: GBCBKK Official

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *