รายการ วันเสาร์ที่ 28 ม.ค. และ วันอาทิตย์ที่ 29 ม.ค. 2023

วันเสาร์ที่ 28 ม.ค. 2023 
ศึกษาพระคัมภีร์ออนไลน์ พระธรรม 1 เปโตร เวลา 18.00-18.30 น.
ที่ YouTube : GBCBKK Official


วันอาทิตย์ที่ 29 ม.ค. 2023 
ภาคภาษาไทย นมัสการ เวลา 09:15 -10:50 น. รวีวารศึกษา เวลา 11:00 – 12:00 น. 
ที่ห้องประชุมชั้น 4 และ YouTube : GBCBKK Official

ภาคภาษาจีน นมัสการ เวลา 10:30 -12:00 น. รวีวารศึกษา เวลา 09:30 – 10:20 น. 
ที่ห้องประชุมชั้น 1 และ YouTube : GBCBKK Official

ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการ
วันอาทิตย์ที่ 29 ม.ค. 2023

ผู้นำประชุม: คุณวิทย์ สุนทรนันท์            
ผู้เทศนา: อ.สมพร แดนยินดี
ผู้เล่นดนตรี: คุณบุญญา นากดี               
ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม: ทีมปฏิคม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *