รายการ วันอาทิตย์ที่ 3 ธ.ค. 2023

อธิษฐานรวม 9:30-9:50 น.ที่ห้องประชุมชั้น 1 และ YouTube : GBCBKK Official
นมัสการรวม เวลา 10:00-11:30 น. ห้องประชุมชั้น 1 และ YouTube : GBCBKK Official
ประชุมอธิษฐานมัคนายก เวลา 8:15-9:00 น. ที่ห้อง 31


ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 3 ธ.ค. 2023

ผู้นำประชุม: คุณวิทย์ สุนทรนันท์       
ผู้นำเพลงสั้น: คุณจางเจียยุ่น  
ผู้เทศนา: อ.เหอจื้อผิง
ผู้ทำพิธีมหาสนิท: อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร                 
ผู้บรรเลงเปียโน: คุณศศิรักษ์ เอี่ยมพิชัยฤทธิ์
ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม: ทีมปฏิคม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *