รายการวันอาทิตย์ที่ 24 ธ.ค. 2023

นมัสการรวมวันคริสตมาส เวลา 09:30-12:00 น. ที่ห้องประชุมชั้น 1 และ YouTube : GBCBKK Official และ คริสตมาสประกาศภาคภาษาไทย เวลา 13:30-15:00 น. ที่ห้องประชุมชั้น 4


ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 24 ธ.ค. 2023

ผู้นำประชุม: คุณสิริ โรจน์รัตนเกียรติ     
ผู้เทศนา: อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ผู้เล่นเปียโน: คุณศศิรักษ์ เอี่ยมพิชัยฤทธิ์ 
ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม: ทีมปฏิคม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *