รายการวันอาทิตย์ที่ 31 ธ.ค. 2023

นมัสการรวม สิ้นปี เวลา 10:00-11:30 น. ที่ห้องประชุมชั้น 1 และ YouTube : GBCBKK Official


ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 31 ธ.ค. 2023

ผู้นำเพลงสั้น: คุณจินตนาภรณ์ สิริพิพัฒน์/คุณเหอฉีเหม่ย  
ผู้นำประชุม:
คุณเทียนชัย พันเลิศกิจสกุล/คุณเหอฉีเหม่ย
ผู้เทศนา:
อ.เหอจื้อผิง/คุณกรรณิกา ศรีศิลปวงศ์
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์:
คุณหลิวซิน
ผู้บรรเลงเปียโน:
คุณศศิรักษ์ เอี่ยมพิชัยฤทธิ์            
ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม:
ทีมปฏิคม
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์:
คุณสุมล คุณพรพรรณา คุณสยุมพร คุณเยี่ยนเสียงเซียน คุณหลี่อิ้งฉิน คุณจ้าวกั๋วหรุ่ย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *