รายการ วันอาทิตย์ที่ 31 มี.ค. 2024

นมัสการรับอรุณ เวลา 7:00 – 8:00 น.นมัสการรวมวันอีสเตอร์ เวลา 10.00 – 11.30 น.
ที่ห้องประชุมชั้น 1 และ YouTube : GBCBKK Official


ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 31 มี.ค. 2024

ผู้นำประชุม: คุณวิทย์ สุนทรนันท์/คุณอัญชลี 
ผู้นำเพลงสั้น: คุณจางเจียยุ่น/คุณจินตนาภรณ์ สิริพิพัฒน์      
ผู้เทศนา: อ.เหอจื้อผิง
ผู้บรรเลงเปียโน: คุณพรศิริ โรจน์รัตนเกียรติ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *