รายการ วันอาทิตย์ที่ 7 เม.ย. 2024

อธิษฐานรวม 9:30-9:50 น.ที่ห้องประชุมชั้น 1 และ YouTube : GBCBKK Official
นมัสการรวม เวลา 10:00-11:30 น. ห้องประชุมชั้น 1 และ YouTube : GBCBKK Official
ประชุมอธิษฐานมัคนายก เวลา 8:15-9:00 น. ที่ห้อง 31


ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 7 เม.ย. 2024

ผู้นำประชุม: คุณเทียนชัย พันเลิศกิจสกุล/คุณอัญชลี 
ผู้นำเพลงสั้น: คุณจินตนาภรณ์ สิริพิพัฒน์/คุณจางเจียยุ่น      
ผู้เทศนา: อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ผู้ทำพิธีมหาสนิท: อ.เหอจื้อผิง           
ผู้บรรเลงเปียโน: คุณพีรวิชญ์ พันเลิศกิจสกุล

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *