รายการ วันอาทิตย์ที่ 7 ก.ค. 2024

อธิษฐานรวม 9:30-9:50 น.ที่ห้องประชุมชั้น 1 และ YouTube : GBCBKK Official
นมัสการรวม เวลา 10:00-11:30 น. ห้องประชุมชั้น 1 และ YouTube : GBCBKK Official
ประชุมอธิษฐานมัคนายก เวลา 8:15-9:00 น. ที่ห้อง 31


ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 7 ก.ค. 2024

ผู้นำประชุม: คุณวิทย์ สุนทรนันท์/คุณหลี่เยี่ยนหมิง    
ผู้นำเพลงสั้น: คุณจางเจียยุ่น/คุณจินตนาภรณ์ สิริพิพัฒน์      
ผู้เทศนา: อ.ชัยวัฒน์ ชาวเมืองแมน
ผู้ทำพิธีมหาสนิท: อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร                 
ผู้บรรเลงเปียโน: คุณพรศิริ โรจน์รัตนเกียรติ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *