วันมิชชั่น (3-4 พ.ย. 2012)

วันมิชชั่น เทศนาโดย อ.ล่ายมู่เซิน (จีนแปลไทย)

วันเสาร์ 3 พ.ย. อาหารเย็น เวลา 18.00 น. เริ่มรายการ เวลา 19.00 น.

วันอาทิตย์ 4 พ.ย. ช่วงเช้า เวลา 10.00 – 12.00 น. และ ช่วงเย็น เวลา 13.00 – 15.00 น.

ขอเชิญทุกท่านมาร่วมฟังคำแบ่งปัน เพื่อให้เกิดความเข้าใจ เห็นภาพ และมีภาระใจในงานมิชชั่นมากขึ้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *