รายการวันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2014

นมัสการที่อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 11  รวีวารศึกษา 9.30 น. นมัสการ 10.30 น.
ประชุมคณะมัคนายก ที่อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น11  เวลา 12.15 น.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *