รายการวันอาทิตย์ที่ 11 มกราคม 2015

นมัสการที่อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 11 รวีวารศึกษา เวลา 9.30 น. นมัสการ เวลา 10.30 น.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *