รายการวันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2015

นมัสการที่อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น11รวีวารศึกษา เวลา 9.30 น. นมัสการ เวลา 10.30 น.
ประชุมคณะกรรมการค่าย ที่อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 11 ห้องประชุมภาคภาษาไทย เวลา 12.20 น.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *