รายการวันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2015

นมัสการที่คริสตจักรพระคุณ สุขุมวิท 19 เวลา 10.30 น. (งดรวีฯ) ภาคภาษาไทย นมัสการที่ห้องรวีฯ ชั้น 5 ภาคภาษาจีน นมัสการทีห้องอเนกประสงค์ชั้น 5 (สถานที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ อาจจะไม่ได้รับความสะดวกเท่าที่ควร)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *