รายการวันอาทิตย์ที่ 19 เมษายน 2015

นมัสการที่คริสตจักรพระคุณ สุขุมวิท 19 รวีวารศึกษา เวลา 9.30 น. นมัสการ เวลา 10.30 น. ที่ห้องนมัสการชั้น 4

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *