รายการวันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน 2015

นมัสการที่คริสตจักรพระคุณ สุขุมวิท 19 รวีวารศึกษา เวลา 9.30 น. นมัสการ เวลา 10.30 น. ที่ห้องนมัสการชั้น 4
ประชุมคณะมัคนายกและที่ปรึกษา คณะกรรมการดำเนินงานการเงินและทรัพย์สินฯ คณะกรรมการก่อสร้างอาคาร และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ที่ห้อง 31 เวลา 12.15 น.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *