รายการวันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 2015

นมัสการที่คริสตจักรพระคุณ สุขุมวิท 19 อธิษฐานรวม 9.30-9.50 น. นมัสการรวม 10.00-12.00 น. ที่ห้องอเนกประสงค์ชั้น 5
ประชุมคณะธรรมกิจ ที่ห้อง 31 เวลา 12.15 น.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *