รายการวันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2015

นมัสการที่คริสตจักรพระคุณ สุขุมวิท 19 รวีวารศึกษา เวลา 9.30 น. นมัสการ เวลา 10.30 น. ที่ห้องนมัสการชั้น 4
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานภาคภาษาไทยและจีน (ชุดใหม่-ชุดเดิม) ที่ห้อง 41-42 เวลา 12.15 น.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *