รายการวันอาทิตย์ที่ 7 ก.พ. 2016

วันอาทิตย์ที่ 7 ก.พ. 2016 – นมัสการรวม (งดชั้นรวีวารศึกษา) อธิษฐานรวม 9.30-9.50 น. นมัสการรวม 10.00-12.00 น. ที่ห้องประชุมชั้น 1
ประชุมสมาชิก หลังนมัสการ ที่ห้องประชุมชั้น 1 เพื่อชี้แจงข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นมัคนายก ปี 2016-2019 จากอนุกรรมการสรรหาฯ พร้อมรับบัตรลงมติ ขอเชิญสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *