รายการวันศุกร์ที่ 23 เม.ย. และวันอาทิตย์ที่ 25 เม.ย. 2016

วันศุกร์ที่ 25 เม.ย. 2016
นมัสการรวมวันศุกร์ประเสริฐ และรับมหาสนิท
เวลา 19.00 น. ที่ห้องประชุมชั้น 1

วันอาทิตย์ที่ 25 เม.ย. 2016 – นมัสการรวม

  • นมัสการรับอรุณ เวลา 8.00 น. ที่ห้องประชุมชั้น 1
  • นมัสการรวมวันอีสเตอร์ เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมชั้น 1
  • นมัสการถวายอาคารคริสตจักร เวลา 15.00 น. ที่ห้องประชุมชั้น 1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *