รายการวันอาทิตย์ที่ 5 มี.ค. 2017

นมัสการรวม อธิษฐานรวม 9.30-9.50 น. นมัสการรวม 10.00-12.00 น. ที่ห้องประชุมชั้น 1
พิธีวางมือมัคนายกใหม่ หลังนมัสการ ที่ห้องประชุมชั้น 1
ประชุมสมาชิกที่ห้องประชุมชั้น 1 เพื่อรับรองผู้ประสงค์จะย้ายสมาชิกภาพ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *