รายการวันอาทิตย์ที่ 16 เม.ย. 2017

นมัสการรวมวันอีสเตอร์
นมัสการรับอรุณ 7.00-7.50 น. นมัสการรวม 10.00-12.00 น. ที่ห้องประชุมชั้น 1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *