หัวข้ออธิษฐาน ประจำเดือนตุลาคม 2010

โปรดอธิษฐานเผื่อ….

  1. ชีวิตของสมาชิกทุกคนที่จะเอาจริงเอาจัง และติดสนิทกับพระเจ้า เป็นสาวกที่เข้มแข็ง มีชีวิตที่รักการอธิษฐาน อ่านพระคัมภีร์ และเฝ้าเดี่ยว ใช้เวลาส่วนตัวกับพระเจ้าทุกวัน
  2. ขอบคุณพระเจ้าสำหรับการจัดทำแผนงานและการจัดทำงบประมาณของทุกแผนกทั้งในภาคภาษาจีน และภาษาไทย อธิษฐานเผื่อการประชุมของคณะกรรมการดำเนินงานการเงินฯ ในวันนี้ (17 ตุลาคม) เพื่อพิจารณา ตรวจทาน ก่อนที่จะนำส่งต่อให้คณะธรรมกิจพิจารณาในวันที่ 31 ตุลาคม 2010
  3. การประชุมของคณะธรรมกิจในวันที่ 31 ตุลาคม 2010 เพื่อจะพิจารณางบประมาณของแผนกต่างๆ ขอพระเจ้าทรงนำในการที่จะรู้ว่า จะใช้งบประมาณอย่างไร เพื่อจะให้เกิดประโยชน์สูงสุดในพันธกิจของพระองค์ ก่อนที่จะนำเสนอขอมติรับรองจากที่ประชุมใหญ่ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2010
  4. คณะกรรมการสรรหามัคนายก ในการติดต่อทาบทามมัคนายกจำนวน 4 คน เนื่องจากจะมีมัคนายกหมดวาระ ขอพระเจ้าทรงประทานคนงานของพระองค์ที่จะเข้ามามีส่วนร่วมรับใช้ในบทบาทนี้
  5. คณะกรรมการปรับปรุงอาคารคริสตจักร สำหรับการรวบรวม และศึกษาข้อมูล เพื่อนำเสนอแผนการปรับปรุง ซ่อมแซม ก่อสร้าง อาคารในส่วนต่างๆ ที่สึกหรอทรุดโทรม เพื่อความปลอดภัยในการใช้สถานที่
  6. งานประกาศสัปดาห์ที่ 5 กับ 4 คนกันเองครั้งที่ 4 วันที่ 31 ตุลาคม โดย อ.นิตยา จัง ซึ่งในครั้งนี้จะจัดเป็นรายการพิเศษในช่วงบ่าย โดยจะเรียนรวีฯ เวลา 10.30 น. และมีการนมัสการภาคภาษาไทยเวลา 13.00 น.
  7. ชีวิตส่วนตัวและการรับใช้ของผู้รับใช้พระเจ้าในคริสตจักร ทั้งในด้านการอภิบาลศิษย์ และสำนักงาน – อ.นนท์ชัย อ.เหอจื้อผิง อ.วินัย คุณสุวรรณา คุณอรนุช และคุณอุลัย ขอบคุณพระเจ้าสำหรับคุณวรชิต และคุณจันทร์ธี ที่เข้ามาร่วมรับใช้ในบทบาทของพ่อบ้านและแม่บ้านดูแลคริสตจักร อธิษฐานเผื่อการเรียนรู้งาน และการปรับตัว
  8. อธิษฐานเผื่อผู้อาวุโส และพี่น้องที่เจ็บป่วย ไม่สามารถมาร่วมนมัสการที่คริสตจักรได้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *