หัวข้ออธิษฐาน ประจำเดือนมิถุนายน 2011

โปรดอธิษฐานเผื่อ….

  1. การเตรียมค่ายคริสตจักรในวันที่ 15 – 17 กรกฎาคม 2011 ณ สถานอบรมคริสเตียนแบ๊บติสต์ พัทยา ในหัวข้อ “พระคุณ” อธิษฐานเผื่อ คุณวีระวงษ์ (ประธานค่าย) คณะกรรมการในการจัดเตรียมรายการ และสถานที่ รวมทั้ง อ.ประยูร ลิมะหุตะเศรณี (วิทยากรหลัก) อ.ตู้กวางเย่า (วิทยากรจีน) และสมาชิกทุกคนที่จะได้รับพระพรร่วมกัน
  2. สัปดาห์ที่ 5 กับ 4 คนกันเองครั้งที่ 3 ในวันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคมนี้ โดย อ.วาระ มีชูธน  อธิษฐานเผื่อสมาชิกจะเชิญชวนคนที่ยังไม่รู้จักกับพระเจ้า มาร่วมนมัสการและฟังคำเทศนา ขอพระเจ้าทรงเปิดใจทุกคนที่มาฟัง
  3. การจัดเตรียมงาน 60 ปี ที่จะมีขึ้นในวันที่ 18 กันยายน 2011 สำหรับการวางแผน และดำเนินการในเรื่องต่างๆ ให้เหมาะสม การจัดทำหนังสือ รวมทั้งการติดตามงาน เพื่อให้ทุกอย่างเสร็จทันเวลาที่กำหนด
  4. คณะกรรมการก่อสร้างอาคารคริสตจักร (คุณเทียนชัย คุณชาญกิจ คุณอภิทาน และคุณสุรเดช) ในการเตรียมการด้านต่างๆ ทั้งเรื่องการก่อสร้าง การทำรังวัดที่ดิน การติดต่อทางราชการ การออกแบบ ฯลฯ
  5. ขอบคุณพระเจ้าสำหรับกองทุนก่อสร้างอาคารที่มีเข้ามาอย่างต่อเนื่อง โปรดอธิษฐานเผื่อคณะกรรมการหาทุนเพื่อการก่อสร้างอาคารคริสตจักร (คุณเสริม คุณชูพรรณ คุณกรรณิกา และคุณสุขุม) ขอพระเจ้าทรงโปรดประทานสติปัญญาในการดูแล จัดการเรื่องกองทุน และการติดต่อประสานงานกับทุกๆ ฝ่าย
  6. การเติบโตของสมาชิก ทั้งในด้านความรู้ความเข้าใจในพระคัมภีร์ การประพฤติที่จะกระทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้า การมีส่วนร่วมในการรับใช้ในคริสตจักร และการประกาศเป็นพยานเรื่องพระเยซูคริสต์ให้กับผู้ที่ยังไม่เชื่อ
  7. พี่น้องที่ไม่สบาย คุณสุรีรัตน์-พักฟื้นจากการผ่าตัดตา คุณสุมาลี-การทำคีโม คุณปัจฉิม-การพักฟื้น คุณเวินลี่ปิง-การทำคีโม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *