หัวข้ออธิษฐาน ประจำเดือนมิถุนายน 2010

โปรดอธิษฐานเผื่อ….

  1. แผนงานความรับผิดชอบของแผนกต่างๆ ในคริสตจักรทั้งภาคภาษาไทย และภาคภาษาจีน ในครึ่งปีหลัง ที่จะสามารถดำเนินตามแผนที่วางไว้ และไปถึงเป้าหมายปี 2010 “สร้างสาวก สานสัมพันธ์ ร่วมกันรับใช้”
  2. โครงการตาสว่าง 2 “30 Days with Prayers” ที่สมาชิกจะอ่านพระคัมภีร์ทุกวัน และมีชีวิตแห่งการอธิษฐานมากขึ้น
  3. กลุ่มเซลของคริสตจักรทั้งภาคภาษาไทย (5 กลุ่ม) และภาคภาษาจีน (4 กลุ่ม) ที่จะช่วยให้ทุกคนจะมีความสัมพันธ์ลึกซึ้ง และเติบโตกับพระเจ้าด้วยกัน อธิษฐานเผื่อผู้นำกลุ่มที่จะมีสติปัญญา และได้รับการเสริมเรี่ยวแรงจากพระเจ้าในการนำกลุ่มเซล
  4. ครูรวีฯ ทั้งภาคภาษาไทย และจีน ที่จะมีสติปัญญาจากพระเจ้าในการเตรียมการสอน และสมาชิกที่จะให้ความสำคัญกับการเรียนรวีวารศึกษา รวมทั้งอธิษฐานเผื่อการจัดแข่งขันพระคัมภีร์สำหรับชั้นรวีฯ ภาคภาษาไทยในวันที่ 4 กรกฎาคม 2010
  5. เผื่อคณะมัคนายก ที่จะมีสติปัญญา และกำลังจากพระเจ้าในการรับใช้ การบริหาร การจัดการ ดูแลคริสตจักรและสมาชิก
  6. เผื่อทีมผู้รับใช้พระเจ้าในคริสตจักร (อ.นนท์ชัย อ.เหอจื้อผิง คุณสุวรรณา คุณอรนุช คุณวินัย คุณอุลัย)
  7. การสานต่อความตั้งใจหลังจากกลับจากค่าย ที่พี่น้องหลายคนตั้งใจจะรับใช้พระเจ้าในคริสตจักรมากขึ้น รู้จักกันและกันมากขึ้น ปรารถนาจะมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันมากขึ้น
  8. การเตรียมงานขอบคุณพระเจ้าสำหรับคริสตจักรพระคุณที่จะครบรอบ 60 ปี ในปี 2011 (ปีหน้า)
  9. สมาชิกทุกๆ คนที่จะรักษาชีวิตที่จะเป็นเกลือและแสงสว่างของสังคม มีส่วนร่วมในการรับใช้พระเจ้าในคริสตจักร และการมีชีวิตที่ติดสนิทกับพระเจ้าทุกๆ วันผ่านการอธิษฐาน อ่านพระคัมภีร์ และการเฝ้าเดี่ยว
  10. พี่น้องที่มีปัญหาด้านสุขภาพร่างกาย (คุณเหอจื่อหวาย, คุณขวัญเนตร, คุณดาริณี, คุณดิเรก, คุณป๋วย, คุณชนมน, คุณณัฐินี, ด.ญ.คณาพร)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *