วันรวีวารศึกษา อาทิตย์ที่ 4 กรกฎาคม 2010

วันอาทิตย์ที่ 4 ก.ค. 2010 เป็นวันรวีฯ ไทย จะมีรายการพิเศษ โดยช่วงเช้าจะมีการแสดง ของชั้นรวีฯ เด็ก และเวลา 13.00 – 15.00 น. มีการแข่งขัน และเกมส์ โดยใช้เนื้อหาจากโครงการตาสว่าง ม.ค. – มี.ค. หลังจากนั้นจะทานอาหารว่างด้วยกัน ขอให้ทุกท่านเตรียมตัวเพื่อมีส่วนร่วมในการแข่งขัน รางวัลมากมายค่ะ ^^

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *