หัวข้ออธิษฐาน ประจำเดือนสิงหาคม 2014

โปรดอธิษฐานเผื่อ….

1.การทำงานของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ได้จัดทำรัฐธรรมนูญชั่วคราวเรียบร้อยแล้ว ได้แต่งตั้งสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) และ สภาร่างรัฐธรรมนูญ เพื่อปฏิรูปประเทศไทยให้พ้นจากวิกฤติการเมือง รวมทั้งการจัดตั้งคณะรัฐบาลชั่วคราวเพื่อบริหารประเทศ อธิษฐานให้ทุกอย่างจะดำเนินไปอย่างถูกต้อง และเพื่อประโยชน์ของประเทศมากกว่ากลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง
2.สถานการณ์การสู้รบในฉนวนกาซาระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาส ซึ่งมีผู้เสียชีวิตแล้วกว่า 1,300 คน ส่วนใหญ่เป็นพลเรือน และ 1 ใน 5 เป็นเด็ก มีผู้ลี้ภัยแล้วกว่า 200,000 คน ที่เข้าไปพักอยู่ในการดูแลของ UN

3.ขอบคุณพระเจ้าสำหรับการเทคอนกรีตพื้นชั้น 4 ที่ทำเสร็จแล้ว อธิษฐานเผื่อการเทพื้นชั้น 5 ขอพระเจ้าประทานสติปัญญาในการทำงานของคณะกรรมการก่อสร้างฯ (คุณเทียนชัย คุณชาญกิจ คุณอภิทาน และคุณสุรเดช) ในการบริหารจัดการเรื่องต่างๆ ทั้งในส่วนของการตกแต่งภายใน ระบบไฟ ระบบเครื่องเสียง ฯลฯ
4.คณะกรรมการหาทุนฯ (คุณเสริม คุณชูพรรณ คุณกรรณิกา คุณสุขุม และคุณวิทย์) ขอบคุณพระเจ้าสำหรับเงินถวายที่มีเข้าแล้ว 58,657,124.01 ล้านบาท โปรดอธิษฐานเผื่อการถวายที่จะมีเข้ามาอย่างต่อเนื่องและเพียงพอ
5.อธิษฐานเผื่อพี่น้องที่เจ็บป่วย –คุณจันทร์ธี (หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทหลัง) คุณพ่อของคุณณัฐฐิติชญา (การทำเคมีบำบัด) คุณทวี และสุขภาพของผู้อาวุโสทุกๆ คน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *