รายการวันอาทิตย์ที่ 10 สิงหาคม 2014

นมัสการที่อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น11 รวีวารศึกษา เวลา 9.30 น. นมัสการ เวลา 10.30 น.
ประชุมสมาชิก ที่อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ห้องประชุมใหญ่ เวลา 11.45 น. (ขอเชิญสมาชิกภาคภาษาไทยมาเข้าร่วมที่ห้องประชุมใหญ่) เพื่อลงมติรับรองงบก่อสร้างอาคาร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *