หัวข้ออธิษฐาน ประจำเดือนกันยายน 2014

โปรดอธิษฐานเผื่อ….

1.การทำงานของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และคณะรัฐบาลชุดใหม่ในการบริหารประเทศ รวมถึงการปฏิรูปประเทศไทยภายใต้การทำงานร่วมกับสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) และสภาร่างรัฐธรรมนูญ เพื่อสร้างความปรองดองและป้องกันไม่ให้เกิดวิกฤติการเมืองเหมือนในอดีต
2.สถานการณ์ความรุนแรงในหลายประเทศทั่วโลกทั้งซีเรีย ฉนวนกาซ่า ยูเครน ซาอุดิอาระเบีย อิรัก ซึ่งมีคริสตจักรและพี่น้องคริสเตียนจำนวนไม่น้อยที่ได้รับผลกระทบ และถูกข่มเหงทำร้าย ขอพระเจ้าทรงประทานทางออกที่ดีที่สุดให้กับสถานการณ์ในประเทศต่างๆ เหล่านี้ด้วย

3.ขอบคุณพระเจ้าสำหรับความปลอดภัยของคนงาน และการก่อสร้างคริสตจักร ที่ทุกอย่างดำเนินไปตามแผนงานที่วางไว้ ขอพระเจ้าประทานสติปัญญาในการทำงานให้คณะกรรมการก่อสร้างอาคารคริสตจักร (คุณเทียนชัย คุณชาญกิจ คุณอภิทาน และคุณสุรเดช) ในการบริหารจัดการเรื่องต่างๆ ให้เรียบร้อยทั้งในส่วนของการตกแต่งภายใน ระบบไฟ ระบบเครื่องเสียง เป็นต้น
4.คณะกรรมการหาทุนเพื่อการก่อสร้างอาคารคริสตจักร (คุณเสริม คุณชูพรรณ คุณกรรณิกา คุณสุขุม และคุณวิทย์) ขอบคุณพระเจ้าสำหรับเงินถวายที่มีเข้าแล้ว 61,267,274.01 บาท โปรดอธิษฐานเผื่อการถวายที่จะมีเข้ามาอย่างต่อเนื่องและเพียงพอสำหรับงบประมาณ 65 ล้านบาท
5.อธิษฐานเผื่อพี่น้องที่เจ็บป่วยและสุขภาพของผู้อาวุโสทุกๆ คน

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *