รายการวันอาทิตย์ที่ 14 กันยายน 2014

นมัสการที่อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น11 รวีวารศึกษา เวลา 9.30 น. นมัสการ เวลา 10.30 น.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *